Uusi vuosi uudet kujeet

Elämä kulkee rataansa vuodesta toiseen. Vaikkakin viime vuoden tapahtumat vaikuttavat järkyttäviltä niin on luotettava korkeimman luotsaavan niitä. Uskon huomisen päivän koittavan entistä parempana. Nyt tarvitaan resilienssiä, sitä maan mainiota suomalaista kykyä pärjätä paikassa kun paikassa. Toivotan hyvää alkanutta vuotta 2023 ja maltillista huomista päivää.

Jussi Kuortti – vahva talous, yrittäjyys ja sujuva liikenne ovat kestävän hyvinvoinnin perusta

Jussi Kuortti on tamperelainen yrittäjä. Hän on asunut viimeiset 10 vuotta Tampereen keskustassa ja sitä ennen Vehmaisissa vuodesta 1962 lähtien.

Kuortti on pitkäaikainen yrittäjä, jonka yritys toimii jo 3. sukupolvessa. Yrittäjyyden kautta Kuortti on kasvattanut vahvan taloudellisen osaamisen ja päätöksentekokyvyn vaikeissakin tilanteissa.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Kuortti valittiin varavaltuutetuksi Tampereen kaupunginvaltuustoon Kokoomuksen valtuustoryhmään. Hän on jälleen ehdolla 13.6.2021 järjestettävissä kuntavaaleissa Kokoomuksen listalla.

Kuortin tärkeimmät vaaliteemat liittyvät liikenteeseen sekä liike- ja yritystoimintaan.

Vaaliteemat

Liikenne

Liikenne ja liikkuminen ovat muutoksessa. Tampereen täytyy olla tässä asiassa edelläkävijä. Sekä kuntalaisilla että turisteilla pitää olla mahdollisuus käyttää kaikkia haluamiaan liikennemuotoja.

Tampereella ratikka on valittu julkisen liikenteen pääverisuoneksi. Sen ympärille rakentuu nykyaikaisesti muu julkinen liikenne, johon kuuluu esimerkiksi bussit, taksit, yhteiskäytössä olevat polkupyörät ja sähköpotkulaudat sekä muut liikennemuodot, joita tulevaisuudessa kehitetään. Hyvä julkinen liikenne on erinomainen asia Tampereen vetovoimaisuuden kannalta.

Yksityisautoilunkin tulisi toimia jouhevasti. Sitä ei saa tulpata, kuten nyt on jossain määrin tehty. Yksityisautoilu on välttämätöntä etenkin turismin ja Tampereelle tulevien ulkopaikkakuntalaisten kannalta. Talous voi pyöriä kunnolla vain, kun omalla autolla pääsee sinne minne haluaa.

Myös polkupyörällä ja jalan liikkuvat tulisi ottaa huomioon liikenteen suunnittelussa. Pyöräilyllä ja kävelyllä on suuri kansanterveydellinen merkitys. Sen vuoksi kaupungin tulee pitää yllä kulkuväyliä myös heille.

Liikenteen suunnittelu ja järjestäminen on monimutkainen kokonaisuus. Sujuva liikenne vaatii kaikille omat kulkuväylät ja kaistat. Sekaliikenne ei toimi. Niin autolijoiden, kävelijöiden, pyöräilijöiden kuin muidenkin tiellä liikkujien tulee pystyä liikkumaan Tampereella sujuvasti ja turvallisesti. Kaupunkisuunnittelu täytyy tehdä hyvin kaikki kulkijat huomioon ottaen.

Tavaran jakeluliikenne sekä asentajien ja huoltajien, kuten myös kodinhoidon kykyyn liikkua tulee löytää parempia ratkaisuja. Nyt ne on jätetty oman onnensa nojaan eikä keskustassa olevat pienet alueet niille riitä. Esimerkiksi jakeluauto ei mahdu sille varatulle alueelle.

Maanalainen pysäköinti on Tampereen vetovoima. Sen kehittymistä tulee jatkaa ja Hämpin Parkin lisäksi Kunkun parkki on tervetullut. Hämmästelen tosin, miksi jakelu- ja huoltoliikenne ei voisi vapaasti käyttää maanalaisia kanavia? Se on pitkälti sivuutettu nykyisessä toteutuksessa. Esimerkiksi parkkihallin korkeus rajaa jopa hälytysajoneuvojen käyttöä pelastustehtäviin.

Yrittäjyys

Tampereen kasvu rakentuu työllistämiselle ja työllistymiselle. Julkisen sektori rinnalla myös yksityisten työllistäjien merkitys on yhä suurempi. Päättäjien pitää olla myötämielisiä sekä yksinyrittäjille että työllistäville yrityksille. Tampereelle tarvitaan lisää myös kansainvälisiä yrityksiä.

Talous

Ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden rinnalla myös taloudellinen kestävyys on lähtökohta hyvinvoinnille. Tampere kasvavana, vetovoimaisena kaupunkina on hyvä kasvun alusta.

Talous toimii niin, että ensin pitää ansaita, jotta on mahdollisuus jakaa ja pitää huolta vähäosaisista. Yritykset ovat tässä ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Työllisyysastetta täytyy saada korkeammaksi. Tampereella on hyvät mahdollisuudet saada kaupunkiin lisää työllistäviä yrityksiä.

Seniorit

Meneillään oleva pandemia on saanut aikaan sukupolvien välisen tietokatkoksen ja kuilun. Seniorit ovat olleet jo vuoden eristyksissä – erossa tavallisesta elämästä ja muista ihmisistä. Tämä ei ole se, mitä halutaan. Sukupolvien välisten kohtaamisten puute on erittäin huolestuttavaa. Vanhukset voivat huonosti, eikä tieto sukupolvien välillä liiku.

Monipuolista asumista Tampereella

Tampere on sekä kaupunki että maaseutu. Tampereella on kaupunkialueiden lisäksi myös paljon maaseutua. Tamperelaiset voivat siis valita asuinpaikkansa mieltymyksiensä mukaan. Valinnassa kannattaa kuitenkin itse huomioida myös palveluiden saatavuus kyseisellä alueella.

Tampere on monipuolinen, vetovoimainen kaupunki, jolla on hyvät mahdollisuudet kasvaa ja menestyä jatkossa yhä paremmin. Esimerkiksi yrittäjämyönteinen ilmapiiri, sujuva liikenne ja kestävä talous ovat asioita, joihin panostamalla Tampere voi tulevaisuudessa olla entistäkin houkuttelevampi kaupunki.