Liikenneverkko


Valtakunnan tason liikenneverkkoon liittyvillä haasteilla, haasteilla, jotka saavat just näillä näppäimillä ratkaisunsa, on selvä kiinnite tamperelaisten arkeen. Kiinnite tamperelaisten liikenneverkkoon Tampereella. 

Näkemykseni mukaan vastaavat liikenneverkon toimivuuden kysymykset tulee Tampereella ratkaista. Hämeenkatu on yksi osa ratkaisua. Mutta vain yksi osa ratkaisua. 

Onko katu kiinni vai auki ei ratkaise kummassakaan vaihtoehdossa ongelmaa. Ei ratkaise haastetta vetovoimaisesta kansainvälisesti kiinnostavasta viihtyisästä kaupungista. Kaupungista, jonka talous pyörii oikeinpäin. Ymmärryksen tulee lisääntyä. Toimiva liikenneverkko on kuin toimiva dataverkko. Toimimaton dataverkko on kuin toimimaton liikenneverkko. Aikaa ja tupakkia kuluu. Ja rahaa. Eikä mistään tule ennenpitkää mitään. 

Oppitunti yksi, ehdolle.fi

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua

Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginhallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset

Kaupunginhallituksessa on puheenjohtajana toimivan pormestarin lisäksi 10 muuta valtuuston valitsemaa jäsentä.

#ehdollaollaan #kunnallisvaalit

Lähde ehdokkaaksi
Tampere päätöksenteko